Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 1403/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1403/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
28.09.2018r w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 717/2013
Prezydenta Miasta Mielca z dnia 17.01.2013r.
16.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1408/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1408/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 4
października 2018 r. w sprawie ustalenia warunków pierwszego
przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem na czas
nieoznaczony lokali użytkowych stanowiących właność Gminy
Miejskiej Mielec położonych w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w
Mielcu
05.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1401/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1401/2018 Prezydenta Miasta Mielca, z dnia 27
września 2018 r.
01.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1399/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1399/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na
czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
27.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1398/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1398/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości miejskiej
przeznaczonej do zamiany.
27.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1396/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dn. 21.09.2018r.
Zarządzenie Nr 1396/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 21
września 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miejskiej
Mielec.
24.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1394/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1394/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy
21.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1393/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1393/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży, położonej na tereni Mieleckiego
Parku Przemysłowego
21.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1389/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1389/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
oddania w najem na czas nieozaczony w trybie bezprzetargowym
lokali użytkowych stanowiących własnośc Gminy Miejskiej
Mielec
17.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1388/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1388/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców wraz z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste
ułamkowej
17.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się