Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 106/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 106/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem na
czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
01.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 105/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 105/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
wynajmu połozonej w budynku dworca autobusowego
01.02.2019 więcej
Zarządzanie NR 107/ 2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzanie NR 107/ 2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 31
stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Miejskiej Mielec
(...)
01.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 86/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 86/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
23.01.2019 więcej
Zarządzanie NR 92/ 2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzanie NR 92/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dn.
22.01.2019r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Mielec przez
organizację pozarządowe.
22.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 74/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 74/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej
Mielec.
21.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 71/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 71/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej
Mielec.
21.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 70/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 70/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 7
stycznia 2019r.
07.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 61/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 61/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 2
stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Miejskiej Mielec
(...)
02.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 43/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 43/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
18.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się