Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe nr EdK.271.9.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na dostawę
materiałów dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem w
pomieszczeniach Przedszkola Miejskiego nr 2 w Mielcu
03.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr SSZ.271.94.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na świadczenie
usługi restauracyjnej na terenie miasta Mielca w związku z
organizacją spotkania integrującego mieleckie środowisko
pozarządowe.
03.11.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE - DTP.271.96.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
"Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 875 relacji Mielec -
Kolbuszowa - Leżajsk w km 10 898...
30.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr SSZ.271.88.2017
Zapytanie ofertowe nr SSZ.271.88.2017 Gmina Miejska Mielec
ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie remontu sali posiedzeń
mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 2/6
27.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - OA.271.99.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
prac remontowo budowlanych w budynku administracyjnym Gminy
Miejskiej Mielec adres, 39-300 Mielec ul. Żeromskiego 26 (...)
27.10.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE UGG-GN. 271.71.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
podziału nieruchomości położonych w Mielcu w obrębie 2.
Osiedle,
27.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe DTP.271.7021.1.2017
Dostawa i montaż trzech wiat przystankowych wraz z demontażem,
przeniesieniem i ponownym montażem dwóch istniejących wiat
przystankowych
27.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - OA.271.120.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na modernizacje
stolików w Sali posiedzeń Rady Miejskiej w Mielcu, wymiane
zużytych blatów na fabrycznie nowe z zachowaniem konstrukcji
nóg (...)
27.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - OA.271.123.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na dostawę 3
szt. foteli obrotowych oraz 2 szt. krzeseł biurowych dla
Urzędu Miejskiego w Mielcu.
26.10.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE UGG-GN.271.70.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
mapy do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków w
zakresie użytków gruntowych, obejmująca działki położone w
Mielcu.
25.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się