Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe BTI.271.1.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na świadczenie
usług serwisowych sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w
Mielcu, wraz z dostawą części zamiennych oraz akcesoriów
komputerowych.
08.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - OA.271.151.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na na dostawę
materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Mielcu.
04.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - OA.271.152.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na : dostawę
materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla
Urzędu Miejskiego w Mielcu.
04.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - OA.271.154.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na dostawa
artykułów spożywczych dla Urzędu Miejskiego w Mielcu.
04.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - OA.271.153.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na dostawę
artykułów chemicznych i higienicznych dla potrzeb Urzędu
Miejskiego
04.01.2018 więcej
zapytanie ofertowe nr OA.271.150.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na sprzedaż
paliw silnikowych dla Gminy Miejskiej Mielec celem zasilania
silników spalinowych w samochodach służbowych Gminy Miejskiej
Mielec (...)
29.12.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE OŚZK.271.121.2017
Gmina Miejska |Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
usługi pn. "Bieżące utrzymanie studni i zdrojów ulicznych w
Mielcu".
27.12.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE OŚZK.271.120.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
usługi pn. "Bieżące utrzymanie toalet publicznych w Mielcu".
27.12.2017 więcej
Zapytanie ofertowe DTP.271.7021.10.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
usługi sprzątania przestanków komunikacyjnych w roku 2018
22.12.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - PO.5543.69.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na sprzedaż i
dostawę trzech skafandrów i kamizelek do nurkowania: Skafander
Scubatech Proterm II komplet 5 mm 5mm, w rozmiarach:L, XL,XXL
(...)
18.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się