Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe nr OŚZK.271.06.2018.BR
Zapytanie ofertowe nr OŚZK.271.06.2018.BR
31.01.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE UGG-GN.271.10.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
operatów szacunkowych, określających wartość rynkową
nieruchomości stanowiących działki nr 3061 o pow.762 m2, 3080
o pow.616 m2,
31.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe OŚZK-OŚ.271.5.2018
Monitoring warunków aerosanitarnych i akustycznych na terenie
miasta Mielca
25.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe OA.271.1.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na dostawę
wody pitnej do dystrybutorów na potrzeby Urzędu Miejskiego w
Mielcu
24.01.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE UGG-GN.271.3.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
operatów szacunkowych, określających wartość prawa
własności nieruchomości.
22.01.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE UGG-GN.271.2.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
dokumentacji geodezyjnej w zakresie połączenia działek
ewidencyjnych nr 23/62,23/63,23/64, 23/65 23/66,23/67 a
następnie podział
22.01.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE I.7011.2.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na opracowanie
dokumentacji projektowej remontu obecnych boisk przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Mielcu.
17.01.2018 więcej
zapytanie ofertowe nr ZK.271.1.2018
Gmina Miejska Mielec ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie
całodobowej gotowości do podjęcia działań przez lekarza
weterynarii
11.01.2018 więcej
zapytanie ofertowe nr BPI.271.4.2018
Gmina Miejska Mielec ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę
materiałów promocyjnych z logo„DO-U-SPORT?” oraz logo Unii
Europejskiej w ramach realizacji wspólnego projektu Gminy
Miejskiej Mielec i miast partnerskich.
11.01.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE UGG.271.4.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
opracowania Ekofizjografii podstawowej na potrzeby zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca
„Smoczka A”
11.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się