Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe ZK.271.1.2020
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na Świadczenie
całodobowej gotowości do podjęcia działań przez lekarza
weterynarii i podjęcie przez niego działań(...)
08.01.2020 więcej
Zapytanie ofertowe nr DTE.271.53.2019 - audyt miejsc parkingowych
Zapytanie ofertowe nr DTE.271.53.2019 - audyt miejsc parkingowych
13.12.2019 więcej
Zapytanie ofertowe DTE.271.56.2019 z dnia 09.12.2019 r.
Zapytanie ofertowe DTE.271.56.2019 z dnia 09.12.2019 r. na
przedmiot zamówienia: "Wykonanie usługi utrzymania przystanków
komunikacyjnych na terenie miasta Mielca"
09.12.2019 więcej
Zapytanie ofertowe DTE.272.41.2019 Strategia Rozwoju Elektromobilności
Zapytanie ofertowe nr DTE.272.41.2019 na przedmiot zamówienia -
Przygotowanie opracowania pn. "Strategia Rozwoju
Elektromobilności dla Gminy Miejskiej Mielec do 2035 r."
13.11.2019 więcej
Zapytanie ofertowe - ZK.271.2.2019
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na dostawę 2
szt. defibrylatorów DCFE 110 oraz 1 szt. szafki na defibrylator
z wbudowanym alarmem akustycznym (...)
11.09.2019 więcej
Zapytanie ofertowe - BPS.271.50.2019
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na: wykonanie
oznakowania organizacji ruchu na potrzeby organizacji imprezy
plenerowej (...)
22.08.2019 więcej
Zapytanie ofertowe DTE.272.25.2019
Zapytanie ofertowe DTE.272.25.2019 z dnia 05.08.2019 r. -
"Zagospodarowanie Skweru pomiędzy ul. Sikorskiego i Staffa" -
opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.
14.08.2019 więcej
Zapytanie ofertowe nr DTE.271.22.2019 z dnia 10.05.2019 r.
Zapytanie ofertowe nr DTE.271.22.2019 z dnia 10.05.2019 r.na
przedmiot zamówienia pn.: "Zakup, dostawa i montaż 3 wiat
przystankowych".
15.05.2019 więcej
Zapytanie ofertowe - I.7011.2.1.201
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na:
"Przebudowę parteru budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na
działania integracji społeczno-zawodowej"
01.03.2019 więcej
Zapytanie ofertowe UGG-U.271.43.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
opracowania projektu VIII zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
24.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się