Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 24 września
2018 r.
24.09.2018 więcej
Akty pełnomocnictwa
Akty pełnomocnictwa - Formularze do wypełnienia
21.09.2018 więcej
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Mielcu
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Mielcu w sprawie
dyżurów
18.09.2018 więcej
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
14.09.2018 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mielca z dnia 12 września 2018r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mielca z dnia 12 września 2018r.
14.09.2018 więcej
Informacja o Miejskiej Komisji Wyborczej w Mielcu
Informacja o składzie, siedzibie i dyżurach Miejskiej Komisji
Wyborczej w Mielcu
13.09.2018 więcej
Postanowienie Nr 173/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 173/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych
komisji wyborczych (...)
11.09.2018 więcej
Uchwała NR L/510/2018 Rady Miejskiej w Mielcu
Uchwała NR L/510/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 6 września
2018r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania (...)
11.09.2018 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 6.09.2018 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 6 września
2018 r. o dodatkowym naborze do składów TKW oraz terminach
losowania
07.09.2018 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 5.09.2018 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 5 września
2018 r. dla gmin o upływie terminu na zgłaszania do
terytorialnych komisji wyborczych
06.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się