Lista artykułów

Nazwa artykułu
Postanowienie Nr 274/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 274/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
15.10.2018 więcej
Postanowienie Nr 273/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 273/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
15.10.2018 więcej
Postanowienie Nr 272/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 272/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
15.10.2018 więcej
Postanowienie Nr 247/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 247/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
10.10.2018 więcej
Postanowienie Nr 245/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 245/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
10.10.2018 więcej
Postanowienie nr 208/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie nr 208/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
09.10.2018 więcej
Informacja o terminach szkoleń Obwodowych Komisji Wyborczych
ds. Przeprowadzenia Głosowania oraz Obwodowych Komisji
Wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Mielcu
08.10.2018 więcej
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mielcu
z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list
kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Mielcu
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
01.10.2018 więcej
Postanowienie Nr 192/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
01.10.2018 więcej
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej
o terminie i miejscu losowania jednolitych numerów dla list
kandydatów na radnych
28.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się