Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Postanowienie Nr 148/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 148/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 21 w mieście Mielcu
10.05.2019 więcej
Informacja o szkoleniach Obwodowych Komisji Wyborczych
Informacja o terminach szkoleń i pierwszych posiedzeniach
Obwodowych Komisji Wyborczych
09.05.2019 więcej
Informacja Prezydenta Miasta Mielca
Informacja Prezydenta Miasta Mielca z dnia 7 maja 2019 r.
07.05.2019 więcej
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o powołaniu
obwodowych komisji wyborczych
07.05.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 29.04.2019 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 29 kwietnia
2019 r. o dodatkowym terminie na składanie zgłoszeń do
obwodowych komisji wyborczych i terminie losowania.
29.04.2019 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mielca z dnia 12 kwietnia 2019 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mielca z dnia 12 kwietnia 2019 r.
18.04.2019 więcej
Komunikatu Rejonowej Komisji Wyborczej w Tarnobrzegu
Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej w Tarnobrzegu
12.04.2019 więcej
Postanowienie Nr 75/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 75/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 4 kwietnia 2019r.
05.04.2019 więcej
Obwieszczenie Państwowej KomisjiI Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019
r
11.03.2019 więcej
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
05.03.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się