Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
XXIV Sesja Rady Miejskiej w Mielcu
Data: 20 października (czwartek) 2016 r. w Urzędzie Miejskim w
Mielcu
13.10.2016 więcej
XXIII Sesja Rady Miejskiej w Mielcu
Data: 15 września (czwartek) 2016 r. w Urzędzie Miejskim w
Mielcu
07.09.2016 więcej
XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
Data: 16 czerwca (czwartek) 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Mielcu
w sali im. Jana Pawła II.
15.06.2016 więcej
XXII Sesja Rady Miejskiej
Data: 23 czerwca ( czwartek ) br. o godz.9.30 w Urzędzie
Miejskim w sali im. Jana Pawła II.
13.06.2016 więcej
XXI Sesja Rady Miejskiej w Mielcu
Data: 06.06.2016 r. (poniedziałek)o godz. 12.00 w Urzędzie
Miejskim w Mielcu
02.06.2016 więcej
XX Sesja Rady Miejskiej w Mielcu
Data: 27.04.2016 r.(środa)o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
20.04.2016 więcej
XIX Sesja Rady Miejskiej w Mielcu
Data: 18.03.2016 roku, o godz.10.00 Urząd Miejski w Mielcu
04.03.2016 więcej
XVII Sesja Rady Miejskiej w Mielcu
Data: 30.12.2015 roku, godz.12.00 Urząd Miejski w Mielcu
23.02.2016 więcej
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Mielcu
Data: 04.02.2016 roku, godz. 10.00 Urząd Miejski w Mielcu
19.02.2016 więcej
Sesje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
06.02.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się