Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania OŚ.6341.34.2017.HK
Informacja o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania
OŚ.6341.34.2017.HK
16.06.2017 więcej
Informacja o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania OŚ.6341.38.2017.HK
Informacja o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania
OŚ.6341.38.2017.HK
16.06.2017 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie
uczniów i o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.
30.03.2017 więcej
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
OS-I.7222.3.7.2017.DW
03.03.2017 więcej
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
31.01.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Prezydent Miasta Mielca ogłasza przetarg ustny nie ograniczony
na wynajem na czas nieoznaczony nieruchomości : lokali
użytkowych nr 1, nr 3, nr 4 położonych w budynku biurowo-
administracyjnym.
24.01.2017 więcej
Ogłoszenie o informacji
Ogłoszenie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich w 2017 roku
24.01.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Prezydent Miasta Mielca ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na najem kiosku handlowego o powierzchni użytkowej 10,92 m2
położonego przy wschodnim boku Placu Armii Krajowej.
10.01.2017 więcej
Rozporządzenie Nr 1/ 2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu
Rozporządzenie Nr 1/ 2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Mielcu
08.12.2016 więcej
Ogłoszenie o informacji
Ogłoszenie o informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu
14.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się