Lista artykułów

Nazwa artykułu
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w
Urzędzie Miejskim w Mielcu
25.05.2018 więcej
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
09.05.2018 więcej
Ogłoszenie o pods. kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie
uczniów
09.05.2018 więcej
Informacja dla hodowców trzody chlewnej
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca
afrykańskiego pomoru świń
23.02.2018 więcej
Obowiązek dokonania spisu w stadzie co nakmniej raz na 12 m-cy w roku
Obowiązek dokonania spisu bydła, owiec, kóz i świń w stadzie
co najmniej raz na 12 m-cy w roku
13.11.2017 więcej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Mielca z dnia 9.11.2017r.
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Mielca w sprawie aktualizacji
podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w 2017r.
09.11.2017 więcej
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na Wybór Agenta Emisji Obligacji
Komunalnych
24.10.2017 więcej
Ogłoszenie o planowanej inwestycji
Ogłoszenie o planowanej inwestycji pn. „Zabezpieczenie
przeciwfiltracyjne korpusu lokalnie i podłoża na całej
długości na prawym wale rzeki Wisłoki w km rzeki 21 300-27 900
w msc. Mielec”
20.10.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu na najem kiosku handlowego
Prezydent Miasta Mielca ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na najem kiosku handlowego o pow. użytkowej 8,48 m2,
położonego przy ul. Kusocińskiego obok Samorządowego Centrum
Kultury.
16.10.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu na najem kiosku handlowego
Prezydent Miasta Mielca ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na najem kiosku handlowego o pow. użytkowej 10.92 m2,
położonego przy zachodnim boku Placu Armii Krajowej,
częściowo umeblowanego.
16.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się