Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Mielca nr DTE.7021.7.209.2018
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Mielca nr DTE.7021.7.209.2018 z
dnia 23.10.2018 r.
25.10.2018 więcej
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na Agenta Emisji Obligacji
Komunalnych
24.10.2018 więcej
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego OS-I.7222.55.1.2018.MD
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wszczęciu
postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji,
udzielającej Rado Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego (...)
31.08.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
24.08.2018 więcej
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego
03.08.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
RZ.ZUZ.4.421.139.2018.KZ
01.08.2018 więcej
Ogłoszenie DTE.7021.7.135.2018
Ogłoszenie DTE.7021.7.135.2018 Prezydenta Miasta Mielca o
zamiarze realizacji inwestycji drogowej pn: Przebudowa, remont
ul. Rolnej w Mielcu oraz utwardzenie działki nr 49/2
06.07.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
RZ.ZUZ.2.421.86.7.2018.HK
06.06.2018 więcej
Decyzja zatwierdzająca taryfę oraz dwa postanowienia
Decyzja zatwierdzająca taryfę oraz dwa postanowienia o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków.
06.06.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Prezydent Miasta Mielca ogłasza przetargi ustne nieograniczone
(licytacje) na zbycie nieruchomości własnych Gminy Miejskiej
Mielec.
29.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się