Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ulotka informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ulotka informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
p.t.:"Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku
konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza
rzeźnią"
12.02.2019 więcej
Ocena obszarowa jakości wody - PSK.036.16.2019 z dnia 06.02.2019 r.
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi na na terenie Gminy Miejskiej Mielec za rok 2018.
11.02.2019 więcej
Ogłoszenie o pdst. kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie
uczniów
16.01.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego -
RZ.ZUZ.4.421.340.2018.2019.EB
09.01.2019 więcej
Ogłoszenie ws przystąpienia do przygotowania Planu
Ogłoszenie ws przystąpienia do przygotowania Planu -
Opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mielec
02.01.2019 więcej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Mielca z dnia 18.12.2018 r.
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Mielca z dnia 18.12.2018 r.o
wyłożeniu do publicznego wglądu "Aktualizacji założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe"
18.12.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego -
RZ.ZUZ.4.421.299.2018.RF
12.12.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego -
RZ.ZUZ.4.421.330.2018.RF
04.12.2018 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i
statystycznej liczby dzieci w 2018r.
16.11.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Prezydent Miasta Mielca ogłasza pierwszy przetarg ustny
nieograniczony (licytacja) na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec.
09.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się