Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja IG.0750.1.1.2020
Decyzja IG.0750.1.1.2020 orzekającą o uznaniu za mienie
gromadzkie nieruchomości położonej w Mielcu, obręb 1.Stare
Miasto, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem
działki
12.02.2020 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie
uczniów.
28.01.2020 więcej
Postanowienie RGP.6220.1.2015
Postanowienie RGP.6220.1.2015 Wójta Gminy Mielec
14.01.2020 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i
statystycznej liczby dzieci w 2019r.
20.11.2019 więcej
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu o akcji
doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko
wściekliźnie na terenie miasta Mielca.
27.09.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
12.09.2019 więcej
Ogłoszenie o przetargu- działka 207/11
PREZYDENT MIASTA MIELCA ogłasza pierwszy przetarg ustny
nieograniczony (licytacja) na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec,
położonej w Mielcu
06.09.2019 więcej
Ogłoszenie o przetargu- działka 207/10
PREZYDENT MIASTA MIELCA ogłasza pierwszy przetarg ustny
nieograniczony (licytacja) na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec,
06.09.2019 więcej
Ogłoszenie o przetargach - działki 2906/31, 2906/34, 2907/5, 2907/11,
PREZYDENT MIASTA MIELCA ogłasza przetargi ustne nieograniczone
(licytacje)na zbycie nieruchomości własnych Gminy Miejskiej
Mielec
27.08.2019 więcej
Ogłoszenie o przetargu- działka 23/69
PREZYDENT MIASTA MIELCA ogłasza pierwszy przetarg ustny
nieograniczony (licytacja) na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec
28.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się