Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Biurze
Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w
Mielcu.
08.05.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Wydziale Inwestycji i
Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Mielcu
04.05.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie
Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska w
Urzędzie Miejskim w Mielcu
24.04.2017 więcej
Informacja o unieważnieniu naboru
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mielcu
podinspektora w Referacie Inwestycji w Wydziale Inwestycji i
Ochrony Środowiska
24.04.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie
Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska w
Urzędzie Miejskim
07.04.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie
Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska
07.04.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie
Ochrony Środowiska i Gospodarki Opadami
07.04.2017 więcej
Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko
urzędnicze - inspektora w Referacie Inwestycji w Wydziale
Inwestycji i Ochrony Środowiska (...)
04.04.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne
stanowisko urzędnicze – podinspektora w Biurze Pozyskiwania
Funduszy w Urzędzie Miejskim w Mielcu
04.04.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne samodzielne kierownicze stanowisko urzędnicze –
pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie
Miejskim w Mielcu.
03.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się