Lista artykułów

Nazwa artykułu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w
Mielcu
08.11.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora w Referacie
Ochrony Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Zarządzania
Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Mielcu
08.11.2017 więcej
Konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu
Konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w
Mielcu
03.11.2017 więcej
Informacja o wynikach konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Centrum
Kultury w Mielcu ul. Aleja Niepodległości 7
03.11.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora w Referacie
Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki
Nieruchomościami i Geodezji
02.11.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
inspektor w Referacie Ochrony Środowiska w Wydziale Ochrony
Środowiska i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w
Mielcu, ul. Żeromskiego 26.
23.10.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale
Inwestycji
19.10.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze – inspektor w Referacie Gospodarki
Nieruchomościami w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki
Nieruchomościami i Geodezji.
12.10.2017 więcej
Konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu
Zarządzenie Nr 998/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22
września 2017r. o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego
Centrum Kultury.
22.09.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie
Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska w
Urzędzie Miejskim w Mielcu.
06.09.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się