Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 204/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 204/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
przyznania środków i ich wysokości na realizację zadań
publicznych Gminy Miejskiej Mielec
25.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 200/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 200/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
przyznania środków i ich wysokość na realizację zadań
publicznych Gminy Miejskiej Mielec
19.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 192/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 192/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 10
kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec
12.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 180/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 180/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 29 marca
2019 r. w sprawie przyznania dotacji na rzecz organizacji
pozarządowej
29.03.2019 więcej
Zarządzenie nr 161/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 161/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 21 marca
2019 r. w sprawie przyznania dotacji na rzecz organizacji
pozarządowych
28.03.2019 więcej
Zarządzenie nr 168/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 168/2019 Prezydenta Miasta Mielca
27.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 165/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 165/2019 Prezydenta Miasta Mielca o zmianie
zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Mielec
25.03.2019 więcej
Zarządzenie nr 138/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 138/2019 Prezydenta Miasta Mielca
04.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 128/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 128/2019 Prezydenta Miasta Mielca
19.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 108/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 108/2019 Prezydenta Miasta Mielca
01.02.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się