Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 335/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 335/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 23
sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania środków i ich wysokości
na realizacje zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec
23.08.2019 więcej
Zarządzenie nr 318/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 318/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 12
sierpnia 2019 r w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec
12.08.2019 więcej
Zarządzenie nr 285/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 285/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
przyznania dotacji na rzecz organizacji pozarządowej
04.07.2019 więcej
Zarządzenie 274/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie 274/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 19
czerwca 2019 r. w sprawie przyznania środków i ich wysokości
na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec
21.06.2019 więcej
Zarządzenie nr 260/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 260/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
przyznania dotacji na rzecz organizacji pozarządowych
13.06.2019 więcej
Zarządzenie nr 250/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 250/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 4
czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec
10.06.2019 więcej
Zarządzenie nr 254/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 254/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Gminy Miejskiej Mielec przez organizacje pozarządowe
06.06.2019 więcej
Zarządzenie nr 240/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 240/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 24 maja
2019 w sprawie przyznania środków i ich wysokości na
realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec
27.05.2019 więcej
Ogłoszenie konkursu ofert
Zarządzenie NR 229/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 15 maja
2019 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Mielec
15.05.2019 więcej
Zarządzenie nr 226/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 226/2019 Prezydenta Miasta Mielca
13.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się