Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 762/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 762/2020 Prezydenta Miasta Mielca
28.08.2020 więcej
Zarządzenie nr 709/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 709/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 10 lipca
2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec
13.07.2020 więcej
Zarządzenie nr 579/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 579/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 10 marca
2020 r. w sprawie przyznania dotacji na rzecz organizacji
pozarządowej
26.03.2020 więcej
Zarządzenie nr 565/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 565/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 17 marca
2020 r.
17.03.2020 więcej
Zarządzenie nr 558/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 558/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 10 marca
2020 r. w sprawie przyznania dotacji na rzecz organizacji
pozarządowej
11.03.2020 więcej
Zarządzenie nr 547/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 547/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 27
lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
27.02.2020 więcej
Zarządzenie NR 545/ 2020
Zarządzenie NR 545/ 2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 25
lutego 2020r.
26.02.2020 więcej
Zarządzenie nr 544/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 544/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 21
lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy
społecznej
21.02.2020 więcej
Zarządzenie nr 543/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 543/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 21
stycznia 2020 roku w sprawie przyznania dotacji na rzecz
organizacji pozarządowych
21.02.2020 więcej
Zarządzenie NR 537/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie NR 537/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 13
lutego 2020r.
18.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się