Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 891/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 891/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 12
czerwca 2017 r. ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Mielec przez org.
pozarządowe
13.06.2017 więcej
zarządzenie nr 830/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 830/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 4
kwietnia w sprawie przyznania dotacji i ich wysokości na rzecz
organizacji pozarządowych
11.04.2017 więcej
Zarządzenie nr 798/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 798/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 9 marca
2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
15.03.2017 więcej
zarządzenie nr 775/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 775/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Miejskiej Mielec przez organizacje
pozarządowe.
23.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 748/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 25.01.2017
o zmianie zarządzenia w sprawie przyznania dotacji celowych i
ich wysokości na rzecz klubów sportowych.
25.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 744/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 24.01.2017
w sprawie przyznania dotacji celowych i ich wysokości na rzecz
klubów sportowych
24.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 745/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 24.01.2017
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań
publicznych Gminy Miejskiej Mielec przez organizację
pozarządowe z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
dzieci i młodzieży
24.01.2017 więcej
Zarządzenie nr 727/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 727/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 12
stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na
realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Mielec przez przez
kluby sportowe.
12.01.2017 więcej
Zarządzenie nr 704/2016 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 704/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22
grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec
23.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się