Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 1268/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1268/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Miejskiej Mielec
06.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1266/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1266/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
przyznania dotacji i ich wysokości na rzecz organizacji
pozarządowych.
30.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1243/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1243/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Miejskiej Mielec
21.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1239/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1239/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 8 maja
2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na
realizację w 2018 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program
profilaktycznych badań kolonoskopowych dla mieszkańców miasta
Mielca na lata 2018 -2019"
08.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1232/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1232/2018 Prezydenta Miasta Mielca
26.04.2018 więcej
Zarządzenie nr 1226/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1226/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 20
kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec
20.04.2018 więcej
Zarządzenie nr 1225/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1225/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 20
kwietnia 2018r.
20.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1203/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1203/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
przyznania dotacji i ich wysokości na rzecz organizacji
pozarządowych
04.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1161/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1161/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
przyznania środków i ich wysokości na realizację zadań
publicznych Gminy Miejskiej Mielec
01.03.2018 więcej
Zarządzenie nr 1160/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1160/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
28.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec przez
organizacje pozarządowe
28.02.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się