Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - Parafia rzymskokatolicka
pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu - Organizacja i
przeprowadzenie pikniku bezalkoholowego "Majówka Rodzinna"
09.05.2019 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta na realizację zadania publicznego - Klub Szachowy
SDK-Lotnik Mielec
30.04.2019 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego Oferta na realizację
zadania publicznego - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
12.04.2019 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego Oferta na realizację
zadania publicznego - Mielecka Grupa Niezrzeszonych Prozaików
12.04.2019 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta na realizację zadania publicznego Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki
w Mielcu "Ekonomik. Mielec"
25.03.2019 więcej
Zarządzenie nr 161/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 161/2019 Prezydenta Miasta Mielca
21.03.2019 więcej
Oferta na realizację zadania publicznego Mielecki Klub Karate
Oferta na realizację zadania publicznego Mielecki Klub Karate
21.02.2019 więcej
Oferta na realizację zadania publicznego - Gala
Oferta na realizację zadania publicznego - Gala
01.02.2019 więcej
Oferta na realizację zadania publicznego PKPS
Oferta na realizację zadania publicznego PKPS
28.01.2019 więcej
Oferta na realizację zadania publicznego - IKAR
Oferta na realizację zadania publicznego - IKAR
24.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się