Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oferta organizacji pozarządowej
Oferta organizacji pozarządowej - Forum Organizacji
Pozarządowych Powiatu Mieleckiego
02.03.2017 więcej
Oferta organizacji pozarządowej
Oferta organizacji pozarządowej - Mieleckie Towarzystwo Muzyczne
16.02.2017 więcej
Oferta organizacji pozarządowej
Oferta organizacji pozarządowej - Mieleckie Stowarzyszenie
Modelarzy Lotniczych
03.02.2017 więcej
Oferta organizacji pozarządowej
Oferta organizacji pozarządowej Oferta organizacji
pozarządowej - Zarząd Miejski Polski Komitet Pomocy Społecznej
w Mielcu
17.01.2017 więcej
Oferta organizacji pozarządowej
Oferta organizacji pozarządowej - Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej przy Parafii św. Mateusza w Mielcu
10.01.2017 więcej
Oferta organizacji pozarządowej
Oferta organizacji pozarządowej - Katolickie Centrum Edukacji
KANA
05.01.2017 więcej
Oferta organizacji pozarządowej
Stowarzyszenie Klub Brydżowy Hotel Polski-Mielec
29.12.2016 więcej
Oferta organizacji pozarządowej
Fundacja Wspierania Profilaktyki i Edukacji Zdrowia "Źródełko"
31.10.2016 więcej
Oferta organizacji pozarządowej
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Klub Przy
WSK "PZL-MIELEC"
24.10.2016 więcej
Oferta organizacji pozarządowej
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego w Mielcu
13.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się