Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - Mieleckie Towarzystwo
Rakietowe
28.06.2017 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - Automobilklub Mielecki
28.06.2017 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - Towarzystwo Miłośników
Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera
26.06.2017 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Wspierania
Profilaktyki i Edukacji Zdrowia "Źródełko"
26.06.2017 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego -
Oferta realizacji zadania publicznego - Mieleckie Stowarzyszenie
Modelarzy Lotniczych
23.06.2017 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - Polskie Stowarzyszenie na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Mielcu
05.06.2017 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - Liga Obrony Kraju
Stowarzyszenie Warszawa Biuro Podkarpackiego Zarządu
Wojewódzkiego
30.05.2017 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - Klub Żeglarski ORKAN
30.05.2017 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - Międzynarodowe
Stowarzyszenie Policji - Sekcja Polska - Region Mielec
19.05.2017 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - Klub Szachowy SDK-Lotnik
Mielec
28.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się