Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
C&C Connect sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 29A, 36-100
Kolbuszowa
27.05.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.23.2020
Obwieszczenie UGG-U.6733.23.2020 o wydanych postanowieniach w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci
gazowej
25.05.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.22.2020
Obwieszczenie UGG-U.6733.22.2020 w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie skrzyżowania typu „małe rondo” wraz
z budową
22.05.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.16.2020
Obwieszczenie UGG-U.6733.16.2020 w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie odcinka drogi wraz z budową oświetlenia
ulicznego
22.05.2020 więcej
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Polskie zakłady Lotnicze Sp. z o.o. - Przebudowa i modernizacja
techniczna lakierni statków powietrznych na terenie działki nr
ewid. 160/5 w Mielcu
21.05.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6730.31.2020
Obwieszczenie UGG-U.6730.31.2020 o wydaniu decyzji o warunkach
zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i
przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr
398,
21.05.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.21.2020
Obwieszczenie UGG-U.6733.21.2020 w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie kanalizacji deszczowej wraz z przykryciem
20.05.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.29.2020
Obwieszczenie o UGG-U.6733.29.2020 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka
14.05.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6730.9.2020
Obwieszczenie UGG-U.6730.9.2020 o zawiadomieniu, że w toku
prowadzonego postępowania administracyjnego zebrano wszystkie
dokumenty niezbędne do ustalenia warunków zabudowy dla
12.05.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6730. 30 .2020
Obwieszczenie UGG-U.6730. 30 .2020 o zawiadomieniu, że Prezydent
Miasta Mielca zakończył zbieranie materiału dowodowego w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
11.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się