Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie UGG-U.6733.46.2019
Obwieszczenie UGG-U.6733.46.2019 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci
01.08.2019 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6730.157.2019
Obwieszczenie UGG-U.6730.157.2019 o przesłaniu do uzgodnień
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku usługowo-mieszkalnego
30.07.2019 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6730.138.2019
Obwieszczenie UGG-U.6730.138.2019 o umorzeniu postępowania w
sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku gospodarczo-garażowego na części działki
nr ew.: 1737/5
30.07.2019 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.40.2019
Obwieszczenie UGG-U.6733.40.2019 w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego
ciśnienia
29.07.2019 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.23.2019
Obwieszczenie UGG-U.6733.23.2019 o wydaniu decyzji o odmowie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej operatora
26.07.2019 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6730.139.2019
Obwieszczenie UGG-U.6730.139.2019 o wydaniu decyzji o warunkach
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków
mieszkalnych jednorodzinnych
24.07.2019 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.34.2019
Obwieszczenie UGG-U.6733.34.2019 o wydanych postanowieniach w
ramach prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w
Warszawie,
23.07.2019 więcej
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Mieleckiego
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Mieleckiego nr
OŚ.613.37.2019.MT z dnia 17.07.2019 r.
19.07.2019 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6730.138.2019
Obwieszczenie UGG-U.6730.138.2019 o możliwości zapoznania się
z całością akt sprawy w sprawie ustalenie warunków zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku
17.07.2019 więcej
Obwieszczenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Obwieszczenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
nr I-V.746.2.12.2019 z dnia 10.07.2019 r.
16.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się