Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie UGG-U.6730.157.2019
Obwieszczenie UGG-U.6730.157.2019 o wydaniu decyzji o warunkach
zabudowy zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
usługowo-mieszkalnego, z niezbędną infrastrukturą techniczną
12.09.2019 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.57.2019
Obwieszczenie UGG-U.6733.57.2019 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej
11.09.2019 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.45.2019
Obwieszczenie UGG-U.6733.45.2019 o wydanych postanowieniach w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej
stacji
11.09.2019 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.44.2019
Obwieszczenie UGG-U.6733.44.2019 o wydanych postanowieniach w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej
stacji
11.09.2019 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6730.171.2019
Obwieszczenie UGG-U.6730.171.2019 o przesłaniu do uzgodnień
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na
budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
09.09.2019 więcej
Obwieszczenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Obwieszczenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie o
zebraniu dowodów nr I-V.746.2.15.2019 z dnia 03 września 2019
r.
06.09.2019 więcej
Obwieszczenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Obwieszczenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie o
zebraniu dowodów nr I-V.746.2.20.2019 z dnia 04 września 2019
r.
06.09.2019 więcej
Obwieszczenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Obwieszczenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
nr I-V.746.2.16.2019 z dnia 03 września 2019 r.
05.09.2019 więcej
Obwieszczenie - Mała elektrownia wodna "Mielec"
Obwieszczenie - Mała elektrownia wodna "Mielec"
05.09.2019 więcej
Obwieszczenie
Przedłużenie eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w
miejscowości Warash na Ukrainie
04.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się