Lista artykułów

Nazwa artykułu
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 14
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO
NR 14
29.06.2018 więcej
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15
21.06.2018 więcej
Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze z gradem
21.06.2018 więcej
Województwo Podkarpackie Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 6
Województwo Podkarpackie Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo
Nr 6
18.06.2018 więcej
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 2
Województwo podkarpackie - ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
nr 2 wykaz obowiązujących ostrzeżeń
12.06.2018 więcej
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
11.06.2018 więcej
ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO
ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO
11.06.2018 więcej
Zasięg ostrzeżeń w województwie
Zasięg ostrzeżeń w województwie
11.06.2018 więcej
Informacja o pożarze w Czarnobylu
Informacja o pożarze w Czarnobylu
07.06.2018 więcej
Awaria bloku elektrowni atomowej na Węgrzech
Awaria bloku elektrowni atomowej na Węgrzech
07.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się