Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wpis do rejestru BDO
Komunikat ws. obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru Podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami BDO na wniosek
12.11.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 197 PREZESA RADY MINISTRÓW
ZARZĄDZENIE NR 197 PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie
wprowadzenia stopnia alarmowego CRP
08.10.2019 więcej
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 160
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 160
02.10.2019 więcej
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 159
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 159
30.09.2019 więcej
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na
temat jesiennej akcji szczepień przeciwko wściekliźnie wolno
żyjących lisów.
10.09.2019 więcej
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 154
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 154
02.09.2019 więcej
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 148
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 148
30.08.2019 więcej
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 147
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 147
30.08.2019 więcej
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 146
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 146
30.08.2019 więcej
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 147
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 147
29.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się