Lista artykułów

Nazwa artykułu
Interpelacja Radnego Józefa Stali
dotycząca rozbiórki garaży przy ul. Krzywej
18.11.2019 więcej
Interpelacja Radnego Józefa Stali
dotycząca montażu stojaków rowerowych na placu Armii Krajowej
13.11.2019 więcej
Interpelacja Radnego Józefa Stali
dotycząca zadania "Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych
przy ul. Marie Curie-Skłodowskiej 10 przy Przychodni Centrum
Medycyny Rodzinnej"
13.11.2019 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerba
dotyczące harmonogramu inwestycji drogowych w latach 2019-2023
13.11.2019 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerba
dotyczące tablic informacyjnych o stanie powietrza w Mielcu
06.11.2019 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerba
dotyczące odbioru odpadów gabarytowych z terenu Gminy Miejskiej
Mielec
06.11.2019 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerba
dotyczące informacji Urzędu Miejskiego w Mielcu dot. kontroli
gospodarstw domowych, w których właściciele byli podejrzani o
spalanie substancji niebezpiecznych w celu ogrzewania domów
31.10.2019 więcej
Interpelacja Radnego Roberta Wójcika
dotycząca budowy nawierzchni na ul. Ks. Gwoździowskiego
09.10.2019 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
dotycząca wykorzystania wolnych środków z remontu boiska
wielofunkcyjnego
08.10.2019 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerby
dotyczące sprzedaży nieruchomości
01.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się