Lista artykułów

Nazwa artykułu
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerba
dotycząca przeprowadzenia na terenie miasta Mielca szkoleń
górnego spalania podczas korzystania z przydomowych pieców
02.01.2020 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerba
dotyczące wykorzystania poidełek miejskich
31.12.2019 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
dotycząca stypendiów sportowych w 2020 roku
31.12.2019 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
dotycząca wsparcia Ośrodka Kibice Razem
31.12.2019 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerba
dotyczy budowy hali sportowej
30.12.2019 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerba
dotycząca dbania o środowisko - program "Szkolne Wigilie bez
plastiku"
18.12.2019 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerby
dotyczące planowanych wydatków na realizację zadań ustawowych
w związku z wzrostem wynagrodzeń w oświacie
10.12.2019 więcej
Interpelacja Radnej Magdaleny Weryńskiej-Zarzeckiej
dotycząca zabezpieczenia walącego się modułu ogrodzenia boisk
przy ulicy Grunwaldzkiej (vis-a-vis Biblioteki)
06.12.2019 więcej
Interpelacja Radnego Marka Zalotyńskiego
dotycząca braku przedłożenia przez Prezydenta Miasta Mielca
radnym GMM projektu budżetu na 2020 r. w ustawowo wyznaczonym
terminie
27.11.2019 więcej
Zapytanie Radnego Radosława Swóła i Roberta Wójcika
dotyczące wizyty Prezydenta Miasta Mielca do USA
27.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się