Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerby
dotyczące zamknięcia mieleckich targowisk w związku z
ogłoszoną epidemią
10.04.2020 więcej
Interpelacja Radnego Roberta Wójcika
dotycząca otwarcia targowiska przy ul. Wolności
09.04.2020 więcej
Interpelacja Radnego Radosława Swóła
dotyczy działania dezynfekujące związane z pandemią wirusa
SARS-CoV-2
07.04.2020 więcej
Interpelacja Radnych
dotycząca uruchomienia działań skutkujących zwolnieniem
przedsiębiorców działających na terenie miasta Mielca z
płacenia podatku od nieruchomości oraz czynszów za wynajmowane
lokale (...)
03.04.2020 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
dotycząca wsparcia osób handlujących na miejskich targowiskach
w związku z ogłoszoną epidemią
03.04.2020 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
dotycząca wsparcia mieszkańców miasta Mielca w związku z
ogłoszoną epidemią
03.04.2020 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
dotycząca wsparcia mieszkańców miasta Mielca poprzez
zwolnienie z opłaty stałej za przedszkola i żłobki
02.04.2020 więcej
Zapytanie Radnego Radosława Swóła (w imieniu Klubu Radnych PiS)
dotyczące działań związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2
02.04.2020 więcej
Zapytanie Radnego Radosława Swóła
dotyczące obsady i wynagrodzenia rad nadzorczych
25.03.2020 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerba
dotyczące działań podjętych na terenie Gminy Miejskiej Mielec
w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie całego kraju
związaną z koronawirusem SARS-CoV-2
24.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się