Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych
Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych
04.08.2017 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mielca
Obwody do głosowania, wyznaczone siedziby komisji wyborczych
oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika.
19.07.2017 więcej
Pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
Formularze pełnomocnictw do głosowania w wyborach
18.07.2017 więcej
Informowanie wyborców niepełnosprawnych
Informowanie wyborców niepełnosprawnych - Wybory
Uzupełniające do Rady Miejskiej w Mielcu
18.07.2017 więcej
Głosowanie korespondencyjne - Wyboru uzupełniające do Rady Miejskiej
Zarządzenie NR 120.284.2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 17
lipca 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności
związanych z głosowaniem korespondencyjnym.
18.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 916/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miejskiej
Mielec miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych
12.07.2017 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mielca
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mielca z dnia 11 lipca 2017r.
11.07.2017 więcej
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Mielcu w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 1 października 2017r.
Postanowienie, Informacja, Komunikat i Ogłoszenie Komisarza
Wyborczego w Tarnobrzegu oraz Zarządzenie i Obwieszczenie
Wojewody Podkarpackiego
06.07.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się