Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wynikach wyboru
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 2
października 2017 r. o wynikach wyboru w wyborach
uzupełniających do Rady Miejskiej w Mielcu.
10.10.2017 więcej
Informacja Prezydenta Miasta Mielca
Informacja Prezydenta Miasta Mielca o udostępnieniu spisu
14.09.2017 więcej
Informacja o pełnionych funkcjach w Obwodowych Komisjach Wyborczych
Informacja o pełnionych funkcjach w Obwodowych Komisjach
Wyborczych Nr 4 i 5 w Mielcu.
12.09.2017 więcej
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej
obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 30 sierpnia 2017
r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach
uzupełniających do Rady Miejskiej w Mielcu.
05.09.2017 więcej
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Mielcu
Informacja o składzie obwodowych komisji wyborczych
05.09.2017 więcej
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 30 sierpnia 2017
r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach
uzupełniających do Rady Miejskiej w Mielcu.
31.08.2017 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 33/2017
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zminy w składzie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mielcu powołanej dla
przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w
Mielcu
17.08.2017 więcej
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o składzie komisji.
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o składzie komisji.
10.08.2017 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 7 sierpnia
2017 r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mielcu.
07.08.2017 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego o Miejskiej Komisji wyborczej
Postanowienie Nr 32/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. Komisarza
Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie powołania Miejskiej Komisji
wyborczej w Mielcu
07.08.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się