Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Mielcu za rok 2019
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Mielcu za rok
2019
14.07.2020 więcej
Oświadczenia majątkowe za rok 2019
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 pracowników Urzędu
Miejskiego w Mielcu i kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy Miejskiej Mielec
24.06.2020 więcej
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Mielcu
Oświadczenie majątkowego radnego Marka Zalotyńskiego w
związku z objęciem mandatu z dniem 30 października 2019 r.
03.12.2019 więcej
Oświadczenia majątkowe składane w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem
Oświadczenia majątkowe składane w związku z powołaniem na
stanowisko i odwołaniem lub rozwiązaniem umowy o pracę
03.07.2019 więcej
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 pracowników Urzędu
Miejskiego w Mielcu i kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy Miejskiej Mielec
03.07.2019 więcej
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Mielcu
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Radnych Rady Miejskiej w
Mielcu, którzy zostali wybrani do Rady Miejskiej na kadencję
2018-2023 r.
06.06.2019 więcej
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Mielcu
Oświadczenie majątkowego radnego Tomasza Roga w związku z
objęciem mandatu z dniem 15 kwietnia 2019 r.
06.06.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe - Prezydenta Miasta Mielca
17.01.2019 więcej
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Mielcu
wybranych na kadencję 2018-2023, zobowiązanych do złożenia
oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia złożenia
ślubowania
14.01.2019 więcej
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - Adriana Miłoś, Paweł Pazdan, Joanna
Gładyszewska
09.01.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się