Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oferta na realizację zadania publicznego Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec
Oferta na realizację zadania publicznego Lekkoatletyczny Klub
Sportowy Stal Mielec
28.01.2021 więcej
Oferta organizacji pozarządowej Mielecki Klub Karate
Oferta organizacji pozarządowej Mielecki Klub Karate
06.07.2020 więcej
Oferta organizacji pozarządowej ZHP
Oferta organizacji pozarządowej ZHP
25.06.2020 więcej
Oferta organizacji pozarządowej ZHP
Oferta organizacji pozarządowej ZHP
25.06.2020 więcej
Oferta organizacji pozarządowej SSZPiT Rzeszowiacy
Oferta organizacji pozarządowej SSZPiT Rzeszowiacy
10.06.2020 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego Polski Komitet Pomocy Społecznej
Oferta realizacji zadania publicznego Polski Komitet Pomocy
Społecznej
20.05.2020 więcej
Oferta na realizację zadania publicznego Piłkarskie Nadzieje
Oferta na realizację zadania publicznego Piłkarskie Nadzieje
18.02.2020 więcej
Oferta na realizację zadania publicznego MKS IKAR
Oferta na realizację zadania publicznego MKS IKAR
20.01.2020 więcej
Oferta na realizację zadania publicznego -Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje
Oferta na realizację zadania publicznego -Akademia Piłkarska
Piłkarskie Nadzieje
15.01.2020 więcej
Oferta na realizację zadania publicznego Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Mateusza
Oferta na realizację zadania publicznego Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej przy parafii Św. Mateusza
09.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się