Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie NR 120.346.2017 Prezydenta Miasta Mielca
ZARZĄDZENIE NR 120.346.2017 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 15
grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu
Miejskiego w Mielcu
18.12.2017 więcej
Regulamin i Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego w Mielcu
Urząd Miejski w Mielcu - Regulamin i Struktura Organizacyjna
Urzędu Miejskiego w Mielcu
03.02.2017 więcej
Regulamin naboru pracowników
Regulamin naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Miejskim w Mielcu oraz na wolne stanowisko kierownika
jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Mielec
25.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 120.186.2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 19.08.2016
Zarządzenie Nr 120.186.2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
19.08.2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia
Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mielcu
23.08.2016 więcej
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Mielcu
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Mielcu
04.05.2016 więcej
Prawo
Prawo
05.02.2016 więcej