Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 879/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 879/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 26 maja
2017 r. w sprawie przyznania dotacji i jej wysokości na
realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec
29.05.2017 więcej
Zarządzenie nr 867/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 867/2017 z dnia 16 maja 2017 r w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych Gminy Miejskiej
Mielec przeznaczonych do wynajęcia.
24.05.2017 więcej
Zarządzenie nr 870/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 870/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 18 maja
2017 r. ws. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Miejskiej Mielec
18.05.2017 więcej
Zarządzenie nr 868/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 868/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 17 maja
2017 r. ws. odwołania konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Miejskiej Mielec
18.05.2017 więcej
Zarządzenie nr 862/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 862/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 11 maja
2017 r. ws. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Miejskiej Mielec
15.05.2017 więcej
Zarządzenie nr 861/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 861/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 10 maja
2017 r. w sprawie przyznania dotacji i ich wysokości na
realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec.
10.05.2017 więcej
Zarządzenie nr 853/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 853/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 5 maja
2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży.
10.05.2017 więcej
Zarządzenie nr 852/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 852/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 5 maja
2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży.
10.05.2017 więcej
Zarządzenie nr 851/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 851/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 5 maja
2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży.
10.05.2017 więcej
Zarządzenie nr 850/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 850/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
podania do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży, położonej na terenie Mieleckiego Parku
Przemysłowego "B Wojsław".
10.05.2017 więcej