Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 995/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 995/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 19
września 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.
19.09.2017 więcej
Zarządzenie nr 987/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 987/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemcow wraz z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste
ułamkowej.
15.09.2017 więcej
Zarządzenie nr 986/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 986/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do
wynajmu w trybie przetargowym.
15.09.2017 więcej
Zarządzenie nr 985/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 985/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w
trybie bezprzetargowym.
15.09.2017 więcej
Zarządzenie nr 984/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 983/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych, położonych w
budynku komunalnym przy ul. Mickiewicza 2 w Mielcu,
przeznaczonych do wynajmu
15.09.2017 więcej
Zarządzenie nr 989/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 989/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 14
września 2017 r. w sprawie przyznania środków dotacyjnych i
ich wysokości na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej
Mielec
15.09.2017 więcej
Zarządzenie nr 983/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 983/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu i ustalenia wywoławczej stawki czynszu najmu
kiosku oraz warunków przetargu kiosku stanowiącego własność
Gminy Miejskiej
15.09.2017 więcej
Zarządzenie nr 976/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 976/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu i ustalenia wywoławczej stawki czynszu najmu
kiosku oraz warunków przetargu kiosku stanowiącego własność
Gminy Miejskiej
07.09.2017 więcej
Zarządzenie nr 979/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 979/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenie wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
07.09.2017 więcej
Zarządzenie nr 978/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 978/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenie wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
07.09.2017 więcej