Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 1041/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1041/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.
15.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 120.329.2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie NR 120.329.2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 10
listopada 2017r
15.11.2017 więcej
Zarządzenie nr 1039/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1039/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 10
listopada 2017 r.w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców.
15.11.2017 więcej
Zarządzenie nr 1035/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1035/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 3
listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
miejskiej przeznaczonej do dzierżawy położonej przy ul.
Wolności.
08.11.2017 więcej
Zarządzenie nr 1029/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1029/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 30
października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
miejskiej przeznaczonej do dzierżawy.
31.10.2017 więcej
Zarządzenie nr 1022/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1022/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 20
października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
miejskiej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika
wieczystego.
25.10.2017 więcej
Zarządzenie nr 1021/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1021/2017 Prezydenta Miasta Mielca
25.10.2017 więcej
Zarządzenie nr 1020/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1020/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 20
października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
miejskiej przeznaczonej do użyczenia.
25.10.2017 więcej
Zarządzenie nr 1001/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1001/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
28.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 998/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22.09.2017r.
Zarządzenie Nr 998/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
22.09.2017r.
22.09.2017 więcej