Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 920/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dn. 17.07.2017r.
Zarządzenie Nr 920/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 17 lipca
2017r. o zmianie Zarządzenia w sprawie przyznania stypendiów
sportowych
17.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 920_2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 13.07.2017r.
Zarządzenie Nr 920/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 13 lipca
2017r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych
13.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 916/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie NR 916/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
11.07.2017r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miejskiej
Mielec miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych
obwieszczeń (...)
12.07.2017 więcej
Zarządzenie nr 917/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 917/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 11 lipca
2017 r. ws. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Miejskiej Mielec
11.07.2017 więcej
Zarządzenie nr 910/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 910/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. Prezydenta Miasta
Mielca w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców wraz z równoczesnym oddaniem w
użytkowanie
06.07.2017 więcej
Zarządzenie nr 909/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 909/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 4 lipca
06.07.2017 więcej
Zarządzenie nr 903/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 903/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 29
czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
miejskiej przeznaczonej do dzierżawy.
04.07.2017 więcej
Zarządzenie nr 902/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 902/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 29
czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
miejskiej przeznaczonej do dzierżawy.
04.07.2017 więcej
Zarządzenie nr 901/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 901/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy
04.07.2017 więcej
Zarządzenie nr 884/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 884/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenie wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
21.06.2017 więcej