Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „... 2017-09-22 10:45 przetarg nieograniczony 2017-09-22 Zobacz
2 Przebudowa wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy wewnętrznej położonej w Mielcu... 2017-10-02 10:45 przetarg nieograniczony 2017-09-21 Zobacz
3 Wykonanie otworów poszukiwawczo - rozpoznawczych w celu rozpoznania warunków... 2017-09-14 10:45 przetarg nieograniczony 2017-09-21 Zobacz
4 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budo... 2017-10-02 10:45 przetarg nieograniczony 2017-09-21 Zobacz
5 Przebudowa budynku Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Mielcu 2017-10-02 10:45 przetarg nieograniczony 2017-09-20 Zobacz
6 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi gminnej ul. Try... 2017-08-31 10:45 przetarg nieograniczony 2017-09-13 Zobacz
7 Budowa oświetlenia Parku przy ul. Baczyńskiego 2017-09-27 10:45 przetarg nieograniczony 2017-09-11 Zobacz
8 Rozbudowa drogi gminnej – ul. Powstańców Warszawy na odcinku w km 1+963,00 – ... 2017-09-08 10:45 przetarg nieograniczony 2017-09-08 Zobacz
9 Budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nn dla oświetlenia ciąg... 2017-09-22 10:45 przetarg nieograniczony 2017-09-07 Zobacz
10 Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK przy ul. Kusocińsk... 2017-10-03 10:45 przetarg nieograniczony 2017-08-31 Zobacz