Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZAPYTANIE OFERTOWE IOŚ-I.271.55.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na sprawowanie
nadzoru geologicznego nad wykonaniem otworów
poszukiwawczo-rozpoznawczych.
20.09.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE IOŚ-I.271.54.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
elewacji budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 23 -
ściana północna
19.09.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE IOŚ-I.271.53.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na opracowanie
wielobranżowej dokumentacji projektowej.
19.09.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE IOŚ-I.271.52.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na opracowanie
ekspertyzy technicznej i projektu budowlanego na osuszenie z
wilgoci piwnic w budynku przy ul. Żeromskiego 23
19.09.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE - DZE.271.61.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na opracowanie
dokumentacji projektowej rozbudowy placu zabaw przy ulicy
Długiej w Mielcu.
13.09.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE - SSZ.271.65.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wynajem
autokaru z kierowcą z rozliczeniem kilometrowym. Termin
składania ofert upływa dnia 13.09.2017 r., godz. 9.00.
08.09.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE UGG-GN.271.61.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa
własności i prawa użytkowania wieczystego dla działek nr
2073/20, 2072/7
08.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - DZE.271.71.2017.BR
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na budowę
siłowni zewnętrznej przy ul. Wspólnej w Mielcu
06.09.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE UGG-GN.271.59.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w
zakresie użytków gruntowych na działkach:-2906/1, 2906/22,
2907/1
05.09.2017 więcej