Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZAPYTANIE OFERTOWE - DZE.271.37.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
usługi polegającej na wykonaniu projektu budowlanego oraz
wykonawczego oświetlenia ulicznego ulicy Dębowej w Mielcu.
29.05.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE UGG-GN.271.38.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na Wykonanie
operatu szacunkowego, określającego wartość prawa własności
nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami, poł. w obr.
1.Stare Miasto
29.05.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - PO.5543.1.27.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wymianę
starych bram garażowych na nowe o konstrukcji stalowej
dwuskrzydłowej, ocieplonych z poszyciem blachy trapezowej w
kolorze brąz (...)
23.05.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE IOŚ.271.9.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na świadczenie
usługi nadzoru autorskiego.
23.05.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - BPI.271.36.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na:
rezerwację, zakup oraz dostarczenie biletów na zagraniczne
pasażerskie przewozy lotnicze na trasie Polska-Szwecja i
Szwecja-Polska
19.05.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - DZE.271.50.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
projektu budowlanego oraz wykonawczego oświetlenia ulicznego
ulicy Jagodowej
15.05.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE UGG-GN.271.34.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
operatu szacunkowego, określającego wartość prawa własności
nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami.
12.05.2017 więcej
Zapytanie ofertowe PF.271.5.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
dokumentacji aplikacyjnej dla projektu z zakresu działania 4.1
oś IV RPO WP na lata 2014-2020
12.05.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE UGG-GN.271.31.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
podziału nieruchomości położonej w Mielcu w rejonie ul.
Kolejowej, obręb 7. Rzochów stanowiącej działkę nr:433 o
pow. 3,3278 ha.
09.05.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE UGG-GN.271.30.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
operatów szacunkowych określających wartość rynkową
nieruchomości, stanowiących następujące działki: 2907/11,
3080, 3126
08.05.2017 więcej