Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZAPYTANIE OFERTOWE UGG-GN.271.53.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową
nieruchomości stanowiącej działkę 885/17 o pow. 0,0061 ha,
w obr.5 Smoczka.
19.07.2017 więcej
Zapytanie ofertowe BPI.271.50.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na
wypożyczenie mobilnej estrady wraz z kompleksową jej obsługą
na potrzeby organizacji dwóch Imprez plenerowych.
18.07.2017 więcej
Zapytanie ofertowe BPI.271.51.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na usługę
gastronomiczną podczas debaty europejskiej w ramach projektu
DO-U-SPORT?
17.07.2017 więcej
Zapytanie ofertowe BTI.271.26.2017
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.:
„Inteligentny Mielec - eMiasto Przyszłości”
12.07.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - SM.271.21.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na świadczynie
usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Ethernet o
przepustowości od/do IGB/IGB na wszystkie łącza sieci
monitoringu miejskiego(...)
12.07.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE IOŚ-I.271.29.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
rozbiórki budynku przy ul. MMR 10 w Mielcu.
11.07.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE UGG-GN.271.50.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
operatów szacunkowych, określających wartość prawa
własności nieruchomości.
11.07.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE - DZE.271.54.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
projektu budowlano-wykonawczego ścieżek gruntowych do biegania
i "Nordic Walking" w Parku Leśnym
04.07.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - BTP.271.7241.3.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na
aktualizację Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego
Transportu Zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec (...)
30.06.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE IOŚ-OŚ.271.18.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na realizację
monitoringu warunków aerosanitarnych i akustycznych na terenie
miasta Mielca,
29.06.2017 więcej