Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe - OŚZK.271.94.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na dostawę i
montaż urządzeń zabawowych w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego na terenie Gminy Miejskiej Mielec
17.11.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE UGG-GN.271.75.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
17.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - OA.271.136.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na świadczenie
usług pocztowych oraz kurierskich dla potrzeb Urzędu Miejskiego
w Mielcu w 2018 r.
17.11.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE UGG- U. 271.78.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
operatów szacunkowych,określających wartość nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistyczne.
16.11.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE - OśZK.271.105.2017.BR
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na "Przegląd,
montaż oraz monitoring dekoracji świątecznych świetlnych,
stanowiących własność Zamawiającego...
15.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - OA.271.99.2017
Gmina Miejska zaprasza do składania ofert na remont korytarza w
budynku adm. UM-Mielec, ul. Żeromskiego 26
14.11.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE - BTI.271.34.2017
Gmina Miejska Mielec ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę
fabrycznie nowego telewizora, monitora wraz z wykonaniem
instalacji elektrycznej i multimedialnej.
10.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - DTP.271.98.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
dokumentacji technicznej budowy ul. Rolnej w oparciu o
istniejącą koncepcję
08.11.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE GO.271.2.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na
przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii
edukacyjno-informacyjnej.
06.11.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE - DTP.271.101.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na "budowę
oświetlenia ulicy Brekieszów w Mielcu".
06.11.2017 więcej