Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 33/2017
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zminy w składzie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mielcu powołanej dla
przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w
Mielcu
17.08.2017 więcej
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o składzie komisji.
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o składzie komisji.
10.08.2017 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 7 sierpnia
2017 r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mielcu.
07.08.2017 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego o Miejskiej Komisji wyborczej
Postanowienie Nr 32/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. Komisarza
Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie powołania Miejskiej Komisji
wyborczej w Mielcu
07.08.2017 więcej
Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych
Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych
04.08.2017 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mielca
Obwody do głosowania, wyznaczone siedziby komisji wyborczych
oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika.
19.07.2017 więcej
Pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
Formularze pełnomocnictw do głosowania w wyborach
18.07.2017 więcej
Informowanie wyborców niepełnosprawnych
Informowanie wyborców niepełnosprawnych - Wybory
Uzupełniające do Rady Miejskiej w Mielcu
18.07.2017 więcej
Głosowanie korespondencyjne - Wyboru uzupełniające do Rady Miejskiej
Zarządzenie NR 120.284.2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 17
lipca 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności
związanych z głosowaniem korespondencyjnym.
18.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 916/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miejskiej
Mielec miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych
12.07.2017 więcej
12