Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
71 Wykonanie, dostawa, instalacja i uruchomienie zintegrowanego systemu teleinfo... 2017-06-05 15:00 przetarg nieograniczony 2017-07-05 Zobacz
72 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budo... 2017-03-07 10:45 przetarg nieograniczony 2017-05-29 Zobacz
73 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Mielcu w 2017r. w tym: Zadanie nr 1 –... 2017-04-25 10:45 przetarg nieograniczony 2017-05-04 Zobacz
74 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: Zadanie nr 1 – przebudowa ulic... 2017-04-05 10:45 przetarg nieograniczony 2017-04-24 Zobacz
75 Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Mielcu 2017-03-22 10:45 przetarg nieograniczony 2017-04-14 Zobacz
76 Remonty bieżące i utrzymanie dróg w Mielcu 2017-03-28 10:45 przetarg nieograniczony 2017-04-05 Zobacz
77 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do piłki nożnej oraz podwó... 2017-03-17 10:45 przetarg nieograniczony 2017-03-31 Zobacz
78 Opracowanie dokumentacji projektowej: Zadanie 1 - kompleksu sportowo – rekrea... 2017-03-20 10:45 przetarg nieograniczony 2017-03-28 Zobacz
79 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: Zadanie nr 1 – przebudowa uli... 2017-03-15 16:06 przetarg nieograniczony 2017-03-17 Zobacz
80 Bieżące utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej wraz z elementami infrast... 2017-02-22 10:45 przetarg nieograniczony 2017-02-27 Zobacz