Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
71 Wykonanie, dostawa, instalacja i uruchomienie zintegrowanego systemu teleinfo... 2017-06-05 15:00 przetarg nieograniczony 2017-07-05 Zobacz
72 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budo... 2017-03-07 10:45 przetarg nieograniczony 2017-05-29 Zobacz
73 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: Zadanie nr 1 – przebudowa uli... 2017-03-15 16:06 przetarg nieograniczony 2017-03-17 Zobacz
74 Przebudowa placu Armii Krajowej w Mielcu 2017-02-09 10:45 przetarg nieograniczony 2017-03-10 Zobacz
75 Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 wraz ze zmianą sposobu uz... 2017-02-09 10:45 przetarg nieograniczony 2017-03-02 Zobacz
76 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: Zadanie nr 1 – przebudowa uli... 2017-02-14 10:45 przetarg nieograniczony 2017-02-27 Zobacz
77 Bieżące utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej wraz z elementami infrast... 2017-02-22 10:45 przetarg nieograniczony 2017-02-27 Zobacz
78 Pełnienie funkcji Operatora zarządzającego Mieleckim Inkubatorem Przedsiębior... 2017-01-24 10:45 przetarg nieograniczony 2017-02-17 Zobacz
79 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrze... 2017-01-18 10:45 przetarg nieograniczony 2017-02-10 Zobacz
80 Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego znajdującego się w gra... 2017-01-20 10:45 przetarg nieograniczony 2017-01-23 Zobacz