Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
61 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi ... 2017-04-28 10:45 przetarg nieograniczony 2017-05-22 Zobacz
62 Wykonanie robót budowlanych w zakresie inwestycji: Przebudowa drogi gminnej n... 2017-04-28 11:45 przetarg nieograniczony 2017-05-18 Zobacz
63 Opracowanie dokumentacji projektowej: Zadanie 1 - kompleksu sportowo – rekre... 2017-05-04 10:45 przetarg nieograniczony 2017-05-12 Zobacz
64 Opracowanie dokumentacji projektowej wodnego placu zabaw na terenach MOSIR pr... 2017-04-28 10:45 przetarg nieograniczony 2017-05-11 Zobacz
65 Bieżące utrzymanie, naprawy i konserwacje urządzeń melioracji wodnych funkcjo... 2017-04-19 10:45 przetarg nieograniczony 2017-05-09 Zobacz
66 Opracowanie dokumentacji projektowej dla terenów rekreacyjnych przy ul. Wspó... 2017-04-20 10:45 przetarg nieograniczony 2017-05-02 Zobacz
67 Inwentaryzacja zieleni miejskiej oraz urządzeń odprowadzających wody opadowe ... 2017-04-19 11:00 przetarg nieograniczony 2017-05-02 Zobacz
68 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia poleg... 2017-04-03 10:45 przetarg nieograniczony 2017-04-27 Zobacz
69 Opracowanie dokumentacji projektowej wodnego placu zabaw na terenach MOSIR pr... 2017-04-18 10:45 przetarg nieograniczony 2017-04-20 Zobacz
70 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej łączą... 2017-04-06 10:42 przetarg nieograniczony 2017-04-14 Zobacz