Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
51 Dostawa 14 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych autobusów miejskich, niskop... 2017-07-07 10:45 przetarg nieograniczony 2017-08-28 Zobacz
52 Budowa budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów wraz z urządzeniami budow... 2017-05-31 10:45 przetarg nieograniczony 2017-06-13 Zobacz
53 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi ... 2017-04-28 10:45 przetarg nieograniczony 2017-05-22 Zobacz
54 wycinka, pielęgnacja oraz zabiegi chirurgiczne w koronach drzew i krzewów zlo... 2017-05-04 10:45 przetarg nieograniczony 2017-05-18 Zobacz
55 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej łączą... 2017-05-08 10:45 przetarg nieograniczony 2017-05-16 Zobacz
56 Opracowanie dokumentacji projektowej wodnego placu zabaw na terenach MOSIR pr... 2017-04-28 10:45 przetarg nieograniczony 2017-05-11 Zobacz
57 Bieżące utrzymanie, naprawy i konserwacje urządzeń melioracji wodnych funkcjo... 2017-04-19 10:45 przetarg nieograniczony 2017-05-09 Zobacz
58 Opracowanie dokumentacji projektowej dla terenów rekreacyjnych przy ul. Wspó... 2017-04-20 10:45 przetarg nieograniczony 2017-05-02 Zobacz
59 Inwentaryzacja zieleni miejskiej oraz urządzeń odprowadzających wody opadowe ... 2017-04-19 11:00 przetarg nieograniczony 2017-05-02 Zobacz
60 Opracowanie dokumentacji projektowej wodnego placu zabaw na terenach MOSIR pr... 2017-04-18 10:45 przetarg nieograniczony 2017-04-20 Zobacz