Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
41 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realiz... 2017-06-23 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-24 Zobacz
42 Przebudowa ul. Kochanowskiego , ul. Sikorskiego, ul. Staffa wraz z przebudową... 2017-07-06 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-18 Zobacz
43 Budowa budynku wielorodzinnego mieszkaniowego sześciosegmentowego z 36 mieszk... 2017-06-22 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-14 Zobacz
44 Przebudowa istniejących lokali handlowo – usługowych przy ul. Chopina 2 i Wy... 2017-07-03 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-10 Zobacz
45 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ekranu akustyczne... 2017-06-26 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-05 Zobacz
46 Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksu boisk sportowych na terenach ... 2017-06-09 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-05 Zobacz
47 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: Zadanie nr 1 – Opracowanie dok... 2017-07-03 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-04 Zobacz
48 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa ul. Rynek Rzochow... 2017-06-26 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-03 Zobacz
49 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Osiedlowe... 2017-06-07 10:45 przetarg nieograniczony 2017-06-22 Zobacz
50 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy układów retencji w... 2017-06-05 10:45 przetarg nieograniczony 2017-06-21 Zobacz