Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
31 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. pr... 2017-08-21 10:45 przetarg nieograniczony 2017-09-19 Zobacz
32 „Modernizacja nawierzchni, uzupełnienie piłkochwytów i budowa oświetlenia boi... 2017-07-26 10:45 przetarg nieograniczony 2017-08-22 Zobacz
33 Wykonanie robót budowlanych związanych z wykończeniem I piętra nowobudowanej ... 2017-07-26 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-31 Zobacz
34 Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Drzewieckiego 11 w Mielcu w celu utwo... 2017-07-27 11:45 przetarg nieograniczony 2017-07-28 Zobacz
35 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realiz... 2017-06-23 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-24 Zobacz
36 Przebudowa ul. Kochanowskiego , ul. Sikorskiego, ul. Staffa wraz z przebudową... 2017-07-06 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-18 Zobacz
37 Przebudowa istniejących lokali handlowo – usługowych przy ul. Chopina 2 i Wy... 2017-07-03 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-10 Zobacz
38 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ekranu akustyczne... 2017-06-26 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-05 Zobacz
39 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: Zadanie nr 1 – Opracowanie dok... 2017-07-03 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-04 Zobacz
40 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa ul. Rynek Rzochow... 2017-06-26 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-03 Zobacz