Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
11 Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK przy ul. Kusocińsk... 2017-10-26 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-12 Zobacz
12 Budowa oświetlenia Parku przy ul. Baczyńskiego 2017-09-27 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-12 Zobacz
13 Rozbudowa drogi gminnej – ul. Powstańców Warszawy na odcinku w km 1+963,00 – ... 2017-09-08 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-10 Zobacz
14 Budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nn dla oświetlenia ciąg... 2017-09-22 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-06 Zobacz
15 Przebudowa wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy wewnętrznej położonej w Mielcu... 2017-10-02 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-02 Zobacz
16 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „... 2017-09-22 10:45 przetarg nieograniczony 2017-09-22 Zobacz
17 Wykonanie otworów poszukiwawczo - rozpoznawczych w celu rozpoznania warunków... 2017-09-14 10:45 przetarg nieograniczony 2017-09-21 Zobacz
18 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi gminnej ul. Try... 2017-08-31 10:45 przetarg nieograniczony 2017-09-13 Zobacz
19 Dowożenie uczniów z niepełnosprawnościami do szkół w roku szkolnym 2017/2018 ... 2017-08-21 10:45 przetarg nieograniczony 2017-08-29 Zobacz
20 Zadanie nr 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont cz... 2017-08-22 10:45 przetarg nieograniczony 2017-08-28 Zobacz