Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego znajdującego się w gra... 2017-12-19 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-11 Zobacz
2 Bieżące utrzymanie, naprawy i konserwacje urządzeń melioracji wodnych funkcjo... 2017-10-23 10:45 przetarg nieograniczony 2017-11-07 Zobacz
3 Budowa siłowni zewnętrznej i kompleksu Street Workout na terenach bulwarów mi... 2017-11-20 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-05 Zobacz
4 Budowa wodnego placu zabaw na terenach MOSiR w Mielcu 2017-12-11 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-11 Zobacz
5 Dostawa wyposażenia dla Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęcio... 2017-11-24 09:00 przetarg nieograniczony 2017-11-30 Zobacz
6 Obsługa koszy ulicznych wraz z wywozem odpadów 2017-12-15 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-07 Zobacz
7 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ekranu akustyczne... 2017-11-15 10:45 przetarg nieograniczony 2017-11-23 Zobacz
8 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realiz... 2017-10-31 10:45 przetarg nieograniczony 2017-11-17 Zobacz
9 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej łączą... 2017-11-14 10:45 przetarg nieograniczony 2017-11-14 Zobacz
10 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa ul. Rynek Rzochow... 2017-10-24 10:45 przetarg nieograniczony 2017-11-03 Zobacz