Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Przebudowa budynku Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Mielcu 2017-10-06 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-06 Zobacz
2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budo... 2017-10-11 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-11 Zobacz
3 Wykonanie usług projektowych 2017-10-16 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-16 Zobacz
4 Przebudowa ul. Św. Marka na Osiedlu Rzochów w granicy istniejącego pasa drogo... 2017-10-23 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-06 Zobacz
5 Zagospodarowanie skweru przy Al. Niepodległości i ul. Krzywej w zakresie nawi... 2017-10-26 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-11 Zobacz
6 Budowa placu zabaw na terenie Osiedla Wojsław przy ul. Witosa – część I 2017-10-26 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-11 Zobacz
7 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej łączą... 2017-10-23 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-12 Zobacz
8 Bieżące utrzymanie, naprawy i konserwacje urządzeń melioracji wodnych funkcjo... 2017-10-23 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-13 Zobacz
9 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa ul. Rynek Rzochow... 2017-10-24 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-16 Zobacz
10 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ekranu akustyczne... 2017-10-24 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-16 Zobacz